Vid onsdagens akademisammankomst invaldes följande personer som ledamöter; Claes Arvidsson, Pär Blid, Fredrik Bynander, Pia Gruvö, Gudrun Persson och Tommy Petersson.

Läs mer om de nya ledamöterna →