Ett 30 minuter långt samtal med Michael Sahlin om Ryssland i Corona- och oljekrisernas spår som föregås av en kort introduktion med fokus på president Macrons analys av förutsättningarna för internationellt samarbete framöver. Båda centrala frågor inom ramen för SES-projektet inom akademin.

Podcasterna finns tillgänglig i en spellista som belyser krisen från olika perspektiv, https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/sets/corona-crisis-from-a-european

Kortversion av Coronakrisen ur ett europeiskt säkerhetsperspektiv på svenska, https://youtu.be/DqX5-ePPGWs.
Kortversion av Rysslandsvideon, https://youtu.be/yX-bNzuwqY8 (de sista 10 minuterna fick klippas bort p ga av bildstörningar).

Se vidare www.lelundin.org för länkar till källmaterial m m.