H.K.H. Prinsessan Victoria. Copyright: Erika Gerdemark, Kungahuset.se     Sverker Göranson. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
T v HKH Kronprinsessan Victoria (Copyright: Erika Gerdemark, Kungahuset.se) och t h Sverker Göranson (Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten).

Idag har Akademien utsett HKH Kronprinsessan Victoria till förste hedersledamot. Vid samma tillfälle valdes ledamoten och generalen Sverker Göranson till styresman. Han ersätter Mikael Odenberg som varit styresman sedan 2014. Göranson är pansarofficer från grunden och har en lång karriär bakom sig vid förband och staber, nationellt och internationellt. Under åren 2009 till sin pensionering 2015 var han Sveriges Överbefälhavare.