Läs Gunilla Herolfs intressanta tankar rörande den europeiska unionens utvecklig inom försvarsområdet i november månads krönika. Läs mer →