Rubricerade ämnen avhandlades i samband med Akademiesammankomsten 10 april. Två mycket intressanta presentationer som hölls av Norges försvarsattaché och ledamoten Magnus Jernek.

Läs mer »