Onsdagen 4 juni genomförde Försvarsforum i Kungälv, inom ramen för Mötesplats Norden, en mycket lyckad seminariedag på temat nordiskt försvarssamarbete med deltagande av bland andra försvarsminister Karin Enström och en bred uppslutning av expertis på området som föreläsare.   Läs mer »