Akademiens förre styresman, ledamoten Frank Rosenius tar i augusti månads krönika upp ämnet försvarsplanering. Han lyfter upp behovet av en långsiktigt hållbar ekonomimodell, tar upp den intrikata frågan rörande när ett försvarsbeslut kan anses inadekvat samt behandlar försvarsmaktens ansvar för att planera det möjliga.   Läs mer »