Utrikespolitiska institutet, Världspolitikens Dagsfrågor 2021/4

Nästa år presenterar Nato sitt nya strategiska koncept. Bland de många utmaningarna finns ett alltmer aggressivt Ryssland samt Kinas växande globala inflytande. Därtill kommer konflikter i Medelhavsområdet och Mellanöstern, liksom maktkampen i Arktis.

Samtidigt ställer nya hot som klimatförändringar, cyberattacker och pandemier krav på samverkan med andra. Särskilt viktigt, men också omdebatterat, är det framtida samarbetet med EU. En stor utmaning är också spänningarna mellan medlemsländerna.

Läs mer