I panelen från vänster, Mats Bergquist, Hanna Cederin, Linda Nordlund och Michael Moore.Under denna tveeggade rubrik genomfördes ett seminarium om svenskt NATO medlemskap i Karlstad onsdagen den 15 april. Ett 70-tal intresserade hade samlades i Gamla Wermlandsbankens lokaler för att lyssna till några av landets främsta experter på dessa frågor samt ta del av en debatt mellan ungdomspolitiker.

Arrangör var Folkpartiets Liberalernas ungdomsförbund och Försvarsforum, lokalt representerat av Försvarsutbildarna Värmland. För att ge aspekter på för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap föreläste ledamöterna ur Kungl Krigsvetenskapsakademien, generalmajor Michael Moore och ambassadör Mats Bergquist. 

Efter de inledande föreläsningarna vidtog en spänstig debatt mellan Linda Nordlund, ordförande i Liberalernas Ungdomsförbund (LUF) och Hanna Cederin, förbundssekreterare för Ung Vänster.

Utöver själva seminariet sände också P4 Värmland en längre intervju med deltagarna.
 

Text & bild: Bengt Fransson