Det blev en allsidig sammankomst där tankar för dagen som rörde läget i Försvarsmakten presenterades av ledamoten Anders Silwer. Kallade ledamoten Jyri Raitasalo höll ett högintressant inträdesanförande och Avdelning III presenterade sin årliga redovisning.  Läs mer »