En komplicerad avvägning som väljarna i slutänden avgör.Därför krävs samhällsdebatt om detta inte minst efter Covid-19.

Sex minuter på Youtube https://youtu.be/CIKJfkGfDPE och Soundcloud https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/mal-och-medel-i-sakerhetspolitiken-audio.

Spelar gärna in uppföljande synpunkter av relevans för vår säkerhetspolitiska slutrapport från SES.