Kungliga Krigsvetenskapsakademien sammanträdde den 30 september (för ovanlighetens skull en måndag) för ordinarie akademisammankomst. Akademiens avdelning III ansvarade för den öppna delen av sammankomsten.

Sammankomsten inleddes med inträdesanförandet av generalmajoren och ledamoten Mats Helgesson, ”Vägval för luftstridskrafterna?”. Helgesson talade om förändringar och vägval för luftstridskrafterna bortom 2050, och noterade att ledtider för teknikutveckling normalt är längre än motsvarande för politiken. De vägval som gjorts i Sverige de senaste 15 åren avseende FoT kommer att begränsa våra förmågor efter 2035. Helgesson framhöll betydelsen av att forska på nya områden, där framgång inte med säkerhet är garanterat. För Sverige viktiga områden har, som exempel, skydd mot högeffektvapen och rymdsystem. Opponent var ledamoten Jan Andersson. Ett flertal frågor från publiken avhandlades.

Därefter talade ambassadören Ulrika Funered om ”Läget inom Open Skies”. Funered är chef för den svenska OSSE-delegationen i Wien. Hon inledde med en presentation av ”Opel Skies (OS)” som undertecknades 1992 av 26 nationer (idag 34). Sverige, de nordiska grannländerna, Ryssland och USA tillhör alla originalmedlemmarna. Funered framhöll betydelsen av ”OS” som ett förtroendeskapande instrument, trots att det formellt inte är en del av OSSE. Sverige är en viktig partner eftersom vi har ett ”OS” flygplan, och hyr ut detta till andra partners (t ex Tyskland) som saknar eget sådant. Under 2019 är cirka 100 flygningarna planerade.

Referenten är överstelöjtnant och ledamot av KKrVA
Bild: U-2 spaningsflygplan. Foto: shutterstock.com

Mer av samma skribent