Fr v Carl Bergqvist, Ewa Skoog Haslum och Patrik Oksanen.

Ledamöterna Carl Bergqvist, Ewa Skoog Haslum och Patrik Oksanen har invalts som ledamöter av Kungl Örlogsmannasällskapet.

Kungl Krigsvetenskapsakademien gratulerar.