Försvarsforum genomför tillsammans med politiska ungdomsförbund närmaste veckan tre seminarier i Linköping 9/4, Umeå 14/4 resp. Karlstad 15/4. De handlar antingen om Nato eller Internationella insatser. Är du intresserad, läs mer i följande länkar: