Ledamoten Johanne Hildebrandt talar om ”Svenska soldater i krig” vid årsmötet för Föreningen Armémusei Vänner den 20 mars. Föredraget äger rum i Armémuseums lokaler kl. 18.00. Även icke medlemmar i föreningen är välkomna.

Mer av samma skribent