Ett närområde till Europa som innebär hot och utmaningar som påverkar vår kontinent och direkt/indirekt Sveriges säkerhet. Rapporten söker motverka ett alltför snävt fokus på Norden i den svenska säkerhetspolitiken.

Pris 100:- plus fraktkostnader.

Beställ rapporten här »