Ledamoten Lars Wedin har skrivit en mycket uppmärksammad encyklopedi i ämnet strategi. Läs intervjun med författaren som, förutom att i  sig vara mycket bildande i ämnet, utgör ett stimuli att läsa boken i sin helhet.

Till recensionen »