Kungl Krigsvetenskapsakademiens fleråriga projekt KV21 genomför för ledamöter och särskilt inbjudna gäster en konferens med titeln

Ett trovärdigt totalförsvar

på IVA konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, 11–12 april 2018

Begränsat antal platser.     Program »     Anmälan »    

PROGRAM 11 april

10.00 Konferensen öppnas av huvudprojektledaren i KV21,
viceamiral Frank Rosenius
10.15 Inledningstal av akademiens styresman Mikael Odenberg
10.45 Utvecklingen i vår omvärld
Huvudtalare: ambassadör Veronika Wand-Danielsson
Paneldebatt: fil dr Katarina Engberg, forskningsledare Carolina Vendil-Pallin och fil dr Gunilla Herolf
Moderator: generalsekreterare Anna Wieslander
12.15 Lunch
13.15 Teknikutveckling
Huvudtalare: professor Bo Dahlbom och general Sverre Diesen
Paneldebatt: teknikchef Pontus de Laval, direktör Martin Rantzer, överste Mats Olofsson och fd generaldirektör Lars Nylén
Moderator: direktör Sven Christer Nilsson
15.00 Kaffe
15.30 Samhällets utveckling och sårbarhet
Huvudtalare: direktör Sven Christer Nilsson
Paneldebatt: Statssekreterare, docent Karolina Ekholm, professor Pontus Braunerhjelm och direktör Sven Christer Nilsson
Moderator: fd kommunikationsdirektör o Aktuelltchef Helena Stålnert
17.00

PROGRAM 12 april

09.30 Diskussionsspel – Konsekvenser av olika konflikter
Spelledare: viceamiral Frank Rosenius och
generalmajor Karlis Neretnieks
Panel: fd statsråd Jan Nygren, fd statssekreterare Peter Lagerblad, konteramiral Jörgen Ericsson, överste Anders Persson, fd avdelningschef Bo R Lundgren, brigadgeneral Anders Carell, fd generaldirektör Björn Körlof och fd generaldirektör Lars Nylén
12.00 Lunch
13.00 Slutsatser från projektet KV21
Redovisning: brigadgeneral Anders Carell
Frågestund: överste Jan Mörtberg, fd statssekreterare Peter Lagerblad, överste Mats Olofsson och generalmajor Karlis Neretnieks
Moderator: enhetschef Lena Bartholdson
14.30 Framtida totalförsvar
Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow
15.00 Avslutning av akademiens styresman Mikael Odenberg