Sex bidrag inkom för bedömning till tävlingen. Texten Rätten till självförsvar och krigföring i cyberrymden, författad av Dirk Roland Haupt har av Akademien ansetts ha den kvalitet som innebär en belöning om 25 000 kr. Följande bidrag har en kvalitet som gör att vi inom akademien önskar publicera dessa:

  • The risk with a Public Perception of a Qualitative Edge, författad av Robin Häggblom
  • Uthållighet, författad av major Peter Karlsson.
  • Clausewitz teorier om befälhavarnas hantering av friktioner i krig – en teoriprövande tvåfallsstudie, författad av Annelie Olavsson.

 
Kungl Krigsvetenskapsakademien tackar författarna för intresset att deltaga i tävlingen och för deras bidrag.

Tommy Jeppsson
Redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.

Mer av samma skribent