Kungl Krigsvetenskapsakademiens senaste bok ”Nato – för och emot” presenterades vid en välbesökt release i IVA lokaler morgonen den 10 januari. Efter styresmannens, Frank Rosenius, välkomstord inledde tidigare försvarsministern Anders Björck, som skrivit förordet till boken, med att lyfta fram Natofrågans stora betydelse för vår framtida säkerhetspolitik. Han uppmanade de politiska partierna att under nästa mandatperiod (efter valet 2014) försöka lösa ut frågan om Sveriges förhållande till Nato.

Bokens redaktör, och en av medförfattarna, Karlis Neretnieks, presenterade därefter hur boken är upplagd och de övriga författarna. Sammanlagt tretton författare har bidragit till de tolv kapitlen i boken. Samtliga är ledamöter av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Efter presentationen vidtog en frågestund som efterhand övergick till en livlig debatt såväl inom författarpanelen som med publiken. Frågan om medlemskap eller inte väcker känslor, och slutsatserna av omvärldsutvecklingen, Sveriges roll i Östersjöområdet, Försvarsmaktens begränsade förmåga kan bli väldigt olika – det var uppenbart. En slutsats som de flesta dock tycktes kunna ena sig kring var att det svenska försvaret måste stärkas, det oberoende om vi skulle bli medlemmar eller inte. Det utbröt en liten debatt i debatten om Finlands position kontra Ryssland. Där var Finlands ambassadör till Sverige, Harry Helenius, mycket tydlig. ”Finland låter sig inte påverkas av synpunkter från sin store granne – man bestämmer själv över sin säkerhetspolitik”.

Hela presentationen och debatten filmades av SVT Forum och kommer att sändas kopplat till årets Sälenkonferens.

Boken finns att köpa här »