Två seminarier genomförs inom ramen för FörsvarsForum som syftar till att ge information om aktuella säkerhets- och försvarsfrågor.
Almedalen, Visby. Foto: Nadezhda Kharitonova, Shutterstock.com

Även i år deltar Kungl Krigsvetenskapsakademien tillsammans med Försvarsutbildarna och Allmänna Försvarsföreningen under Almedalsveckan i Visby.

Välkommen till våra intressanta seminarier som genomförs under Almedalsveckan på fartyget Sigrid, Visby hamn.

ATT MANIPULERA VAL GENOM ATT SÅ MISSTRO

Datum: 2 juli 2018 kl. 10.00-11.30
Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn

Se webbsändningen här.

Oron för att Ryssland och andra utländska aktörer ska påverka valprocessen i Sverige är stor. Hur sker påverkan i sociala och traditionella medier? Hur kan medierna hantera desinformation?

Information om evenemanget
Västerländska demokratier står inför ett gemensamt säkerhetshot: utländska och inhemska försök att påverka demokratin. Syftet med dessa operationer är dels att påverka valresultatet, dels att destabilisera det demokratiska samhället i bredare bemärkelse och att skapa splittring. Den 9 september är det val i Sverige. Oron för att Ryssland och andra utländska aktörer ska påverka valprocessen är stor.

 • Hur sker påverkan i sociala och traditionella medier?
 • Hur kan medierna hantera desinformation?
 • Vad kan Sverige dra för lärdomar av europeiska grannländer och vilka åtgärder kan Sverige vidta för att vara mer förberett?

Medverkande

 • Johan Wiktorin, säkerhetskonsult PwC och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien
 • Mats Olofsson, fd forskningschef i Försvarsmakten och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien
 • Sven Christer Nilsson, fd koncernchef för Ericsson och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien
 • Patrik Oksanen, ledarskribent, Hela Hälsingland
 • Beatrice Ask, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Peter Hultqvist, Försvarsminister, (S) Regeringen
 • Anna Wieslander, moderator, Allmänna Försvarsföreningen

HUR SKAPAR VI ETT TROVÄRDIGT MILITÄRT FÖRSVAR?

Datum: 3 juli 2018 kl. 11.00-12.30
Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn

Se webbsändningen här.

Flera politiska partier yrkar på större anslag till Försvarsmakten. Hur ser läget ut idag för Försvarsmakten? Vad krävs för att Försvarsmakten ska kunna möta det försämrade säkerhetspolitiska läget? Vart står de politiska partierna i frågan?

Information om evenemanget
Försvarsmakten lämnade nyligen sin perspektivplan som pekar på ett stort behov av såväl kvalitetshöjning som ökning av krigsförband.

Medverkande

 • Anders Carell, brigadgeneral (ret) och ledamot Kungliga krigsvetenskapsakademien
 • Mikael Odenberg, fd försvarsminister och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien
 • Karlis Nerenetiks, fd rektor vid Försvarshögskolan och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien
 • Åsa Lindestam, vice ordförande, (S) Försvarsutskottet
 • Allan Widman, ordförande, (L) Försvarsutskottet
 • David Cairns, brittiska ambassadören i Stockholm
 • Minou Sadeghpour, moderator, Allmänna Försvarsföreningen