Maj månads krönika av professor Jan Ångström ger ett utmärkt och initierat exempel på vikten av förmågan till strategiskt tänkande i vår tid.
Läs mer »