6 sept 2021: Läs mer på Cision

Krigsvetenskapsakademien välkomnar nya ledamöter

Fil. dr. Pål Jonsson, ordförande i riksdagens försvarsutskott, brigadgeneral Mikael Frisell, ansvarig för Armémateriel vid Försvarets Materielverk, professor Christer Fuglesang, Kungl. Tekniska Högskolan, kommendör Per Edling, chef 3. sjöstridsflottiljen, f. flygvapenofficeren Stig Rydell, tekn. dr. Johan Sigholm, folkrättsjuristen jur. dr. Marika Ericson och ämnesrådet vid Försvarsdepartementet Jörgen Cederberg hälsas välkomna som nya ledamöter i Kungl Krigsvetenskapsakademien.