Akademiens internationella konferens Military Thinking in the 21th Century är avslutad. Den har genomförts den 14 till 16 maj med stöd av Försvarsmakten och Riksdagens Jubileumsfond samt i samverkan med Försvarshögskolan och FOI.

Ett antal framstående internationella experter deltog. Försvarsministern inledde och ÖB avslutade.

Läs mer »