Viktiga förutsättningarna för det Ryska Agerandet i Ukraina är ett svagare Europa och ett USA som (till stor del) omorienterar sig säkerhetspolitiskt och strategiskt i riktning Asien. Sammantaget något som breddar det ryska spelfältet om vilket ledamoten Mats Bergquist gör en mycket intressant analys.  Läs mer »