Något försenat finns nu alla artiklar i nummer 4-2021 av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift tillgängliga genom principen om Open Access. Du hittar dem här »