Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift nr 1-2022 finns nu tillgänglig digitalt i vår artikeldatabas »