19 nov 2021: Läs mer på Cision

KKrVA ger högaktuellt seminarium på FHS

”Värderingsförändringar i EU – ett säkerhetspolitiskt hot?” är rubriken på Krigsvetenskapsakademiens seminarium tisdagen den 23 november kl 13-16 på Försvarshögskolan. Öppet för alla. Kan även följas online.