Akademien har idag (03-25) lämnat svar till Regeringskansliet (UD) på den remiss som sänts ut rörande ”Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen”. Remissvaret har beslutats av akademiens presidium på uppdrag av akademien. Det har utarbetats av en expertgrupp inom akademien med representanter för alla avdelningarna under ledning av ledamoten ambassadören Henrik Salander.