Läs januari månads krönika, vilken skrivits av Johan Tunberger och ger en föga glättad bild av tillståndet i Försvarsmakten. Läs mer »