Ledamoten Mats Helgessons mycket intressanta anförande vid Folk och Försvars rymdseminarium rekommenderas. Se inslaget här (startar vid 6:38:50)