Kungliga Krigsvetenskapsakademien i samverkan med Försvarshögskolan inbjuder intresserade till inträdesanförande och bokrelease onsdagen den 15 maj 2013 kl. 16.30 – ca 18.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan.

På programmet

Ledamoten Carl-Johan Hagman håller inträdesanförande under rubriken ”Från sill till skifferolja”
Release av småstatsprojektets bok ”På egen hand eller tillsammans? Sverige i det nya Europa”.

Öppen inbjudan →
För akademiens ledamöter →