Vad kan Sverige realistiskt åstadkomma som ordförande i OSSE 2021 till stöd för vår egen och andras säkerhet?

Lyssna på experterna i ett studiematerial producerat av Lars-Erik Lundin  bestående av ett antal podcasts på svenska och ett sammanfattande på engelska. Ett introduktionsavsnitt är särskilt anpassat för den generation som inte upplevt det kalla kriget. Att skapa militär säkerhet kräver ett mått av förtroende inte bara för det egna försvarets förmåga. Förtroende måste också skapas genom samarbete och dialog med andra – mer eller mindre likasinnade. Sådant arbete bedrivs sedan mitten av 70-talet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Det bygger på grundläggande principer överenskomna främst vid toppmötet i Helsingfors 1975.

Staters oberoende och territoriella integritet är en grundbult som angreps genom annekteringen av Krim 2014. Trots detta pågår en dialog och aktiva försök att rädda vad som räddas kan av de framsteg som uppnåddes genom förhandlingar efter det kalla kriget mellan OSSEs deltagarstater från Vancouver till Vladivostok – och mellan  allianserna Warszawapakten och Nato. Och stora framsteg uppnåddes när det gäller öppenhet, förtroende och nedrustning. Men både i öst och väst framkom snabbt kritik för allt för stor naivitet och alltför snabb nedrustning.

OSSE är nu skådeplatsen för en kapplöpning mellan en nedåtgående spiral när det gäller förtroende och uppåtgående trend av hot och utmaningar mot staters och individers säkerhet. Frågorna är nu många. Vilken politik kommer Biden att föra? Hur medveten är man i Moskva om de faror som hotar? Vart är Turkiet på väg? Kan Tyskland och Frankrike hjälpa till att ena EU tillsammans med Storbritannien om en gemensam väg framåt? Vad säger våra närmaste grannar i Baltikum och i Polen – som efterträder Sverige som ordförande 2021? Kan Open Skies och andra viktiga avtal räddas genom den nu pågående dialogen i Wien där Sverige haft flera ledande roller under de senaste åren?

För några månader sedan var kunskapen om OSSEs existens nästan obefintlig i Europa. Nu är fler medvetna om betydelsen av organisationen i samband med valövervakning i USA, krisen i Belarus och kriget kring Nagorno Karabach. Deltagare är ambassadörerna Fredrik Löjdquist och Michael Sahlin, översten Johan Huovinen, kommendören Lars Wedin, Dr Ian Anthony, SIPRI och forskaren Dr Johan Engvall, FOI. Intervjuare är förutom Lundin, Rebecca Rieschel styrelseledamot i det svenska Osse-nätverket. Inspelningarna finns som spellistor i bild på Youtube och med ljud på Soundcloud

OSSE = Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa eller på engelska Organization for Security and Co-operation in Europe. Foto: shutterstock.com.