Akademien sammanträder onsdagen den 6 december 2023 mellan kl. 17.00 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Kallelse till ledamöter skickas ut via mail.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Inbjudan återfinns här.

Anmälan om deltagande i sammankomsten kan göras här.

Ledamöter har även möjlighet att delta på distans. Anmälan om deltagande på distans kan göras här.

Program

Öppen del

  • ”Verkligheten. Vad har hänt”,
    • EU:s utveckling med perspektiv från det svenska ordförandeskapshalvåret av ambassadör Lars Danielsson (tidigare EU-ambassadör).
    • EU:s försvarsdimension, vad har hänt? Överste Christer Nordh, ställföreträdande svensk militär representant vid EU.
  • PAUS (ca 17.50, öl/vatten och smörgås serveras).
  • ”Framtiden. Säkerhetspolitiska utmaningar för EU. Implikationer för Sverige, Panelsamtal mellan ambassadör Lars Danielsson, överste Christer Nordh, ledamoten Björn Fägersten, ledamoten Lars-Erik Lundin och ambassadör Fredrik Löjdquist, UI/SCEEUS.
    Samtalet modereras av ledamoten Mikael Eriksson.

Sluten del

  • Akademiangelägenheter enligt särskild kallelse.