Seminariet ger dig ett antal kärnbudskap från Kungl Krigsvetenskapsakademiens studie Säkerhet i morgondagens Europa -Svenska perspektiv. Se seminariet här »