Ett sjuttiotal åhörare hade mött upp till Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium som genomfördes den 23:e oktober i Försvarshögskolans stora auditorium, Sverigesalen, och som avhandlade de civila aktörernas stöd till Försvarsmakten. Symposiet var ytterligt intressant inte minst sammanhängande med mycket kunniga föreläsare och fångade en mycket bred paljett av problemställningar som påverkar möjligheterna att ge ett civilt stöd till Försvarsmaktens operationer i samband med försvar av Svenskt territorium.  Läs mer »