Den 30 mars 2023 releasades KKrVA:s senaste bok ”Drönare/UAS – teknik och förmågor” i närvaro av författare, ledamöter, och intresserade åhörare på Försvarshögskolan. Boken på drygt 380 sidor ger en bred bild av UAS, Unmanned Aerial Systems, där drönaren ingår. Den beskriver området från ett svenskt perspektiv, med fokus på såväl militär som civil utveckling, och har redan väckt stort intresse.

Frågor, svar och kommentarer i samband med releasen visade ett stort engagemang inom området, med både civila och militära aspekter. Projektet med boken har, under ledning av huvudredaktören Stig Rydell och redaktören Mats Olofsson, involverat ca 20 författare inom olika specialområden och dessutom på ideell basis. Den har utvecklats på distans från vitt skilda geografiska platser, inklusive Finland och Norge, utan att författarna samlats fysiskt på en och samma gång.

Boken, som även kommer att användas inom försvarsindustrin samt som lärobok på Försvarshögskolan, finns till försäljning på KKrVA hemsida.

Bildspelet från releasen återfinns här.

 

Stig Rydell, huvudredaktör

Mats Olofsson, redaktör