Försvarsforum Gotland.Gotlands politiker är eniga; Gotlands försvar måste förbättras. Vid en försvarsdebatt som Gotlands försvarsutbildare inbjudit till den 13 februari deltog följande: Christer Engelhart (S), Jan-Christer Ankre (Fp), Jan Svensson (V), Karl-Johan Boberg (C), Robin Storm (M), Stefaan de Maecker, (Mp) och Hans Håkansson, Chef Gotlandsgruppen/Amf 1.

Kvällen inleddes med tre föredrag av medlemmar från kungliga krigsvetenskapsakademien (KKrVA): Fil.dr Carolina Vendil Pallin inledde med -Läget i Ryssland och rysk militär utveckling. Försvarsdebattör Johan Thunberger redogjorde för den strategiska utvecklingen i världen och Europa och Generalmajor Karlis Neretnieks, fortsatte med det operativa dilemmat-Vad Sverige militärt kan förmå i en militär konflikt i närområdet och det dilemma stats- och försvarsledningen kan stå inför.

Sammanfattningen från föredragen var att Sverige har en väldigt låg förmåga att kunna försvara sig i nuläget. Läget är katastrofalt. Karlis Neretnieks överlämnade ett förslag på hur en stridsgrupp på Gotland med alla viktiga funktioner skulle kunna se ut. Efter detta fortsatte debatten där enigheten var total, något måste göras. Förslag som ett värnpliktsystem både för män och kvinnor, en utökning av Gotlands Försvar där stridsgruppen med alla funktioner ansågs som ett bra förslag, uppladdning av logistiken på Gotland och mycket mera kom fram.

Den positiva sammanfattningen av kvällen var politikernas enighet att något skall göras, det var en debatt där ingen pajkastning förekom utan alla ville göra något för att förbättra Gotlands och Sveriges försvarsförmåga inom alla funktioner. Vi får hoppas att denna positivitet kommer att genomsyra hela den politiska debatten inför årets val. Kvällen moderator var länsrådet Peter Molin som vi tackar för ett utomordentligt bra jobb. 150 personer kom till debatten.

Text och bild/Janne Engström/Förbundsordförande Gotlands Försvarsutbildare