Tillgången på olja har i hög grad styrt militär strategi under de senaste årtiondena. Nu står världen inför en gas-revolution som också kommer att få säkerhetspolitiska konsekvenser. Stormakters behov av obehindrad tillgång till strategiska varor och handel har stöpt svensk historia sedan medeltiden. Det är troligt att så också kommer vara fallet i framtiden.

Inträdesanförande av Carl-Johan Hagman den 15 maj.

Välkommen →