Akademiens mångåriga projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” har inletts. Ekonomiskt är det i hamn varför ett arbete på stor bredd och djup kan genomföras med ledamöter från alla avdelningar.

Projektets syfte är att så långt vetenskap och beprövad erfarenhet förmår ta fram de byggklossar som formar vår säkerhetspolitik.  Läs mer »