Nu finns foton från Högtidssammankomsten tillgängliga. Länk som leder till fotomappen i KKrVA Dropbox skickas ut till ledamöterna via epost under dagen. Där finns fotona lågupplösta för snabb bläddring samt högupplösta för nedladdning. Hela årets fotomapp samt tidigare års fotomappar finns tillgängliga också via ledamotsregistret (inloggat läge). Hör av dig till admin@kkrva.se om du behöver hjälp med bilderna och/eller inloggning till ledamotsregistret.

Foto: Karina Ljungdahl