15 nov 2021: Läs mer på Cision

Förvaltaren Magnus Thylin hedrad av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Förvaltaren Magnus Thylin, Karlskrona, hedrades med Kungl Krigsvetenskapsakademiens silvermedalj i 8. storleken och penningbelöning under Akademiens 225:e högtidsdag, fredagen den 12 november.