Akademiens projektet ”Svensk säkerhet efter 2014” är nu avslutat. Det skedde under förmiddagen den 11 januari i form av en bokrelease i IVA konferenslokaler. Där presenterades projektets slutrapport, boken ”För Sveriges säkerhet”.

Akademien kommer nu att under det närmaste året fördjupa sig i några av projektets viktigaste slutsatser/förslag. Intresserade inom och utom akademien bör därför vika förmiddagen den 14 februari för årets vintersymposium. Under detta kommer akademien att fördjupa sig i framtidens försvar, bl a utifrån den högintressanta aspekten vad kan vi försvara oss mot och hur länge.

Boken kan beställas här →

Vid bokreleasen hälsade akademiens styresman Frank Rosenius dryga 40-talet gäster och ledamöter välkomna. I sitt anförande gav han bakgrunden till projektet ”2014” och tackade alla som medverkat till ett framgångsrikt projekt. Bland annat lyfte han fram att allt som skrivits har skett helt ideellt av akademiens ledamöter och att själva produkten och resultatet inte hade varit möjligt utan ett välvilligt bistånd från Wallenbergstiftelserna.

Huvudprojektledaren Sven Christer Nilsson presenterade därefter boken och redovisade de viktigaste slutsatserna och förslagen. Bland annat pekade han på det intresse ledamoten von Sydows modell fått i akademiska kretsar för hur man ska analyseras vårt lands behov av ett militärt försvar , den strategiska vindkantring som Johan Tunberger och Jan Blomqvist lyft fram i sitt avsnitt, den kvalificerade genomlysning som skett av teknisk utveckling ihop med IVA, hur viktigt det är att politikerna nu hanterar det militära försvarets ekonomi och att det finns ett antal utmaningar inom området icke-militär säkerhet. Han avslutande sin presentation med att peka på att projektet levererat en bok som både är en faktabas/ett uppslagsverk och en grund för att fördjupa sig i ett antal intressanta frågeställningar inför försvarsbeslutet 2015.

Ledamoten Johanne Hildebrandt med sin 20-åriga erfarenhet som journalist och krigsreporter avslutade själva presentationen med att göra några kommentarer. Bland annat berömde hon boken och det resultat projektet uppnått, men framhöll också vikten av att kunna kommunicera det hela med en bredare publik, inte minst journalister. Man måste enligt henne vara medveten om att denna publik i de allra flesta fall är djupt okunnig om de mest elementära grunderna rörande vårt försvar och att man därför måste vara övertydlig när man i olika sammanhang vill få en breddad debatt. Det är det enda sättet för denna publik att kunna förhålla sig till vårt försvar på ett korrekt sätt.

Björn Anderson
Ständig sekreterare