Försvarsforum genomförde den 9 april 2015 ett seminarium i samarbete med det socialdemokratiska ungdomsförbundet. För den lokala supporten stod Allmänna försvarsföreningen. Temat för kvällen var ”Försvarsmaktens internationella insatser”.

Inledningsvis talade Göran Grönberg (verksam vid Försvarshögskolan) om beslutsprocesser inom FN, EU och Nato inför insättande av militära förband i internationella insatser. Dessutom om den svenska processen avseende samspelet mellan Regering och Riksdag och samverkan mellan Regeringskansliet och Försvarsmakten.
Därefter talade ledamoten av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, brigadgeneral Mats Ström om den internationella konfliktmiljön och om egna erfarenheter från deltagande i svenska militära insatser både i internationella staber och från konfliktområdet.
Slutligen genomfördes en frågestund med moderator från SSU. Cirka 50 närvarande ungdomar ställde både initierade och relevanta frågor under ca 30 minuter.

Mer av samma skribent