Den 16 oktober var det Försvarsutbildarna Bohuslän-Dals tur att stå som värd för turnén ”Hur försvara Sverige?”.

Efter föredrag av Mike Winnerstig, Bo Pellnäs och Peter Nordlund KKrVA startade en intensiv paneldebatt mellan föredragshållarna och inbjudna riksdagspolitikerna Peter Rådberg (MP), Kenneth G Forslund (S) och Staffan Danielsson (C), samtliga medlemmar i försvarsutskottet. Flera initierade frågor kom också från publiken och var inte alltid lätta för våra politiker att ge ett rakt svar på.

Frågan om fördelar och nackdelar med medlemskap i NATO kom upp i flera diskussioner. Mike Winnerstig förklarade att ett medlemskap i NATO inte innebär att artikel 5 automatiskt medför att ett medlemsland tvingas ställa upp militärt vid en krissituation. Alla beslut sker på mellanstatlig grund och medlemsländerna bestämmer självständigt vilken typ av hjälpinsats man kan bidra med och hur omfattande den ska vara. Ett medlemskap i NATO innebär att länderna har utfäst sig att de står på samma sida i en konflikt.

Bo Pellnäs beskrev ett scenario där de två bataljoner som Sverige kan sätta upp bara räcker till att försvara området runt Stockholm och därmed lämnar resten av Sverige utan försvar. På moderator Roger Johanssons fråga hur de närvarande politikerna från västra Sverige såg på att Göteborg inte har något militärt skydd, framkom att det utmålade scenariot skapade en viss oro hos våra västsvenska företrädare.

Det var ett drygt trettiotal intresserande åhörare som kommit till Högskolan Väst denna onsdagskväll för att utnyttja tillfället att delta i den aktuella försvarsdebatten. Nu lämnar vi över stafettpinnen till Boden och lyckönskar Bodensarna till att de har en mycket intressant kväll framför sig.

Text Ulla Reimers