Om uppbyggnaden av det nya totalförsvaret

Föredragshållare är ledamoten och f d generaldirektören Björn Körlof, ledamoten och översten Jan Mörtberg och Landshövding Helena Jonsson.

Moderator är Stefan Ring, f d Försvarshögskolan.