Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Försvarsutbildarna Värmland samt Allmänna Försvarsföreningen Värmland bjuder in till Försvarsforum i Karlstad.

Från Krigsvetenskapsakademien kommer konteramiral Odd Werin och f d generaldirektör Björn Körlof.

Odd Werin kommer att tala över ämnet Försvarsmaktens utveckling medan Björn Körlof behandlar ämnet Civilt försvar samt f d landshövding Barbro Holmbergs utredning Struktur för ökad motståndskraft.

Tid: Måndag den 18 oktober 2021, kl. 18.30.
Plats: Scandic Winn, Karlstad. Se anvisningar i receptionen

Hjärtligt välkomna!

Bengt Fransson,
Sekreterare, Allmänna Försvarsföreningen Värmland
(För mer information kontakta: benfra64@gmail.com)