22 sept 2021: Läs mer på Cision

Försvaret av Sverige börjar till havs – i krig, i gråzon och i fred

Maritim säkerhet är en utomordentlig uppgift i krig men framför allt i gråzon och i fred. Fortsatt globalisering med ökat internationellt varuutbyte, ökande hamnkapaciteter och utbyggnad av infrastruktur till havs gör att betydelsen av denna uppgift för det svenska försvaret ökar väsentligt. Två av Krigsvetenskapsakademiens ledamöter har studerat hur en svensk marin strategi kan utformas så, att marinen kraftfullt kan bidra till att främja svensk och europeisk säkerhet med sikte på 2030. Resultatet presenteras i boken ”Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa. Marin strategi 2030” av författarna, konteramiralen Odd Werin och kommendören Lars Wedin.