6 sept 2021: Läs mer på Cision

Förre chefen för Norrbottens regemente Mikael Frisell välkomnad som ny ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Brigadgeneral Mikael Frisell är nu chef för verksamhetsområdet Armémateriel vid Försvarets Materielverk, FMV. Han var tidigare chef för Norrbottens regemente och har även varit chef för Force Headquarters vid Nordic Battlegroup. Vidare har Mikael Frisell vid två tillfällen tjänstgjort som Militärassistent hos Överbefälhavaren. Frisell är född 1966 och invaldes som ledamot i Akademiens Avdelning för Lantkrigsvetenskap.