Från den 1 oktober slutar ledamoten Johan Wiktorin som redaktör för akademiens blogg ”Försvar och säkerhet”. Interimistiskt kommer ledamoten Tommy Jeppsson att ta över bloggen tills en långsiktig lösning är på plats.

Även redaktionsutskottet har fått en ny sammansättning. Presidiet har beslutat

att   till ordförande i redaktionsutskottet utse redaktören Tommy Jeppsson, samt
att   till ledamöter i redaktionsutskottet – utöver andre sekreteraren Gunnar Magnusson – omvälja ledamöterna Ove Pappila, Gudrun Persson och Niklas Wikström samt välja ledamöterna Claes Arvidsson och Carolina Vendil Pallin.

Som information kan nämnas att utskottet därutöver planerar att adjungera ledamöterna Olof Santesson och Kjell Engelbrekt.

Mer av samma skribent